پرستو صالحی با انتشار عکس در کنار خر از عشق به خر گفت

عشق پرستو صالحی به خر

عشق پرستو صالحی به خر

پرستو صالحی از عشق خر گفت و از فواید خر و بی انصافی هایی که در مورد این حیوان انجام میگیرد صحبت به میان آورده و عشق پرستو صالحی به خر با عکس پرستو صالحی در کنار خر منتشر شده است .

پرستو صالحی در صفحه خود با انتشار عکس خود در کنار خر با نوشته جالبی در وصف این حیوان پر کاربرد از عشق به خر گفته است .

عشق پرستو صالحی به خر

عشق پرستو صالحی به خر

پرستو صالحی با انتشار عکس بالا نوشت :

تمام عمرش به آدم خدمت ميكنه تهش همه ميگن خرِ و داره عينِ خر كار ميكنه 😳من عاشق اين حيوونم با اين نگاه مهربونش… با حيوانات مهربان باشيم 🙏🌹 سر فيلمبرداري تله فيلم مهاجران روستاي سياوشان استان مركزي